Advokat Stig Asmussen Siviløkonom/Autorisert finansanalytiker

Personlig og profesjonell advokatbistand til næringsliv, organisasjoner og private.


Forståelse for helheten

Advokatfirmaet Asmussens praksis dekker sentral forretningsjus - og privatrett, samt tvisteløsning. Klientene er hovedsakelig små og mellomstore virksomheter i privat næringsliv, organisasjoner samt privatpersoner. De kommer i hovedsak fra Oslo, Viken og Trondheim, men advokatfirmaet påtar seg også advokatoppdrag fra andre deler av landet så sant hensiktsmessig. Klientene kan forvente effektiv og praktisk juridisk rådgivning, målrettet og løsningsorientert, og som ivaretar klientens interesser på beste måte.

Foruten kunnskap om lover og regler er det viktig å se det store bildet - utfordringer og muligheter. Kompetanse, innsikt og forståelse skal sikre gode løsninger for klientene.
Usikker på om du trenger bistand?
Ta kontakt for en uforpliktende vurdering


Privatrett

Bred erfaring fra arbeid med mennesker i krevende situasjoner.

Advokatfirmaet Asmussen bistår privatpersoner innenfor sentrale privatrettslige områder, som arbeidsrett (oppsigelser/permitteringer), arv/generasjonsskifte, tvister i forbindelse med kjøp/salg av bolig, husleierett, naboforhold og familierett, samt kjøp-/avtalerett.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende vurdering.

Næringsliv

Bistand til næringsliv med forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning

Advokatfirmaet Asmussen bistår næringslivet innenfor sentral forretningsjus innenfor bl.a. arbeidsliv, fast eiendom, entreprise, kontraktsrett, plan- og bygningsrett, restrukturering (insolvens), samt selskapsrett og tvisteløsning. Solid juridisk kompetanse i kombinasjon med kommersiell forståelse, sikrer gode løsninger for våre klienter.

Transaksjoner (Deal advisory)

Har du spørsmål eller behov for råd?

Intensjonsavtaler, Bud og Due diligence, Kjøpsavtaler, Overdragelse av Aksjer, Virksomhetsoverdragelse, Aksjonæravtaler, Eiendomstransaksjoner. Næringsleie. Verdivurderinger.

Kompetanse, innsikt og forståelse skal sikre gode løsninger for klientene.

Det er advokatfirmaet Asmussens filosofi å være tilstede for den enkelte uavhengig av stilling og posisjon. Det legges vekt på et konstruktivt samarbeid og service. Ta gjerne kontakt per telefon eller e-post for nærmere informasjon og å etablere kontakt.

Gratis konsultasjon

Trenger du advokat? Ta kontakt med meg på mobiltelefon + 47 90678710 eller telefon +47 66796500.

Dersom jeg er opptatt i retten eller på annet hold, ringer jeg tilbake ved første anledning.

Du kan også sende en epost til advokatfirmaet@asmussen.no . Angi gjerne hva saken gjelder i emnefeltet.

Om ønskelig kan vi invitere til nettmøte på Microsoft teams eller annen plattform.Finn ut mer

Oppdragsavtale

Vi blir enige om omfanget av bistand og inngår en oppdragsavtale. Advokatfirmaet Asmussen tilbyr konkurransedyktige priser. Salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, oppdragets art og vanskelighetsgrad, samt hvilke økonomiske interesser som er involvert. I enkle og oversiktlige saker vil fast pris kunne gis på forhånd.

Ved oppdragets begynnelse opplyses hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og fakturarutiner.


Finn ut mer

Løsning av ditt problem

Målet er å finne gode og raske løsninger for våre klienter. Bistanden kan være rådgivning om løsninger, forhandlinger eller prosedyrebistand dersom saken må løses ved domstolene.

Finn ut mer


Arbeidsliv

Arbeidslivets spilleregler berører de fleste og opptar stadig flere. Det ytes råd overfor arbeidsgivere og arbeidstakere; - fra utlysning av stilling og inngåelse av arbeidsavtaler , via spørsmål knyttet til det løpende ansettelsesforhold , til opphør eller suspensjon av ansettelsesforhold .

Finn ut mer


Fast eiendom

Eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling og tvister om fast eiendom, herunder reklamasjoner etter avhendingsloven eller bustadoppføringsloven. Saker for jordskifteretten.

Finn ut mer


Selskapsrett, Transaksjoner (M&A), Styrearbeid

Generell selskapsrettslig rådgivning, etablering av virksomhet og valg av eierform, kapitalforhøyelse, fusjon/fisjon, kjøp og salg av virksomheter, utarbeide aksjonæravtaler, omstrukturering og generasjonsskifte, styreansvar.

Finn ut mer


Praktisk avtalerett

Advokaters kanskje viktigste rolle er å utarbeide kontrakter. Søk råd før avtale inngås. Det kan være når næringsvirksomhet skal selges, håndverkere engasjeres, ved utleie eller leie av bolig, kjøp av bil, eller før samboeravtale eller sameieavtale skal inngås.

Finn ut mer


Arv, skifte, familie

Bistand med fremtidsfullmakt, arv og dødsboskifte, generasjonsskifte av familiebedrift, familierettslige spørsmål, herunder skifte som omfatter næringsvirksomhet, samlivsbrudd.

Finn ut mer


Prosedyre og tvisteløsning

Tvister og rettsaker krever kontroll på sakens faktiske og rettslige side, slik at uforutsigbare og ineffektive utfall så langt mulig unngås. I samarbeide med klient analyserer prosessrisiko, før beslutning tas om en tvist bør forlikes eller prosederes for retten. Du får bistand til forliksforhandlinger og mekling. Oppnås ikke forlik på et akseptabelt nivå, er domstolene alternativet.

Finn ut mer

Usikker på om du trenger bistand?

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering.

Kontaktinformasjon

Advokatfirmaet Asmussen

Reistad Gård

+47 90678710

advokatfirmaet@asmussen.no

man-fre: 8:00am-6:00pm
lør-søn: Lukket