Stig Asmussen

Advokat

Advokat Stig Asmussen er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1987), Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1983), samt Autorisert finansanalytiker CEFA: "Certified European Financial Analyst" (1994).

Han har drevet egen advokatvirksomhet siden 1996, og bistått privatpersoner, organisasjoner og næringsliv innenfor sentral forretningsjus og privatrett.

Asmussen har også lang erfaring som foreleser og sensor bl.a. ved Handelshøyskolen BI og BI Executive, innenfor fagområdene arbeidsrett, personalledelse, HRM (Human Resource Management) og styrekompetanse.

Advokat Asmussen har yrkeserfaring som Emisjonsrådgiver DnB Markets med hovedvekt på Emisjoner/M&A (1995-96). Videre arbeidet han i 6 år (1988-1994) som bedriftsrådgiver i KPMG med bl.a. M&A, finansanalyse, granskning/due diligence, verdsettelser. Før dette arbeidet han som konsulent i Finansdepartementets petroleumsavdeling/ petroleumsskatteseksjonen (1987).

Asmussen har vært foreleser ved Oslo Handelsgymnas innen sosialøkonomi, rettslære og bedriftsøkonomi (1983-87), samt har erfaring fra Forsvaret bl.a. som troppsbefal/troppssjef i militærpoliti (1977-79).

I fritiden har Asmussen vært aktivt medlem av Rotary International siden 1983. Han har hatt en rekke tillitsverv som har gitt ham bred styre- og organisasjonserfaring, bl.a. som president i Oslo Rotary Klubb (2005-2006), Guvernør for Rotary distrikt 2310 (Oslo, Asker og Bærum og Buskerud)(2017-2018),og per i dag som representant for Council on legislation (Rotary Internationals parlament).