Aktuelt

Nyheter og innsikt 

Arbeidsliv. Sysselsetting

Permitteringsreglene utvides

Regjeringen utvider permitteringsordningen fra 26 til 52 uker. Permitteringsordningen  ble først midlertidig endret ved utbruddet av korona i vår. Endringen trer i kraft 1.november 2020 og varer frem til 30.juni 2021. Bedrifter kan nå permittere i opptil ett år. 

Det er viktig å merke seg at permitteringsreglene bare kan benyttes hvor  arbeidsgiver ved en midlertidig nedgang har behov for å suspendere arbeidsavtalen. Vurderer bedriften, etter et samvittighetsfullt skjønn, at situasjonen er mer varig skal bedriften bruke oppsigelser.

Koronakrisens utbrudd førte til at Regjeringen kuttet i arbeidsgiverperioden (dager hvor arbeidsgiver har lønnsplikt) fra femten til to dager. Det innføres nå en forlenget arbeidsgiverperiode etter 30 uker på fem dager, for alle permitteringer som strekker seg over 30 uker. Dette skal gi bedriftene et signal om å vurdere om om permittering fortsatt er det riktige virkemiddel (permitteringer eller nedbemanninger)

Regjeringens pressemelding

Arbeidsliv. Koronakrisen. Pensjon, trygd og sosiale tjenester

Nye regler for arbeidstakere og arbeidsgivere

Det er innført en rekke endringer både for arbeidstakere og arbeidsgivere i tilknytning til situasjonen med koronaviruset. På siden Regjeringen.no finner du oppdatert informasjon om gjeldende endringer, bl.a.:

  • Kompensasjon til permitterte, arbeidsledige og arbeidsgivere

  • Midlertidig ordning som skal kompensere for tapt inntekt til selvstendig næringsdrivende og frilansere

  • Omsorgspenger til foreldre (ny helårskvote for andre halvår)

  • Sykefravær og egenmelding

  • Egenmelding for karantene

NAVs koronaveiviser (NAV.no) gir også nyttig informasjon om hva som gjelder i din situasjon.

Regjeringen.no