Klientinformasjon

Effektiv og praktisk juridisk rådgivning. Rådgivningen skal være målrettet og løsningsorientert, - og ivareta dine interesser på beste måtet


Det geografiske kjerneområde er Oslo, Akershus, Buskerud samt Trøndelag. Med dagens kommunikasjonsmåter utgjør imidlertid ikke avstander noen begrensning.